Collegesite
Vijverhof
Collegesite

De Collegesite

Het stadsbestuur van Tielt wenst de site van het voormalige college in te zetten om het stadsweefsel te versterken. Daarvoor krijgt de site, vandaag gebruikt als parking, in de nabije toekomst een nieuwe invulling met ruimte voor wonen, werken, winkelen en parkeren. Omdat de site centraal in het stadscentrum gelegen is, gebeurt de versterking van binnenuit - een eenmalige en unieke opportuniteit.

Collegesite Tielt

8700 Tielt

Reden van consultatieronde

De stad ontwikkelt het project niet alleen, maar startte reeds in 2014 de procedure om in overleg met kandidaat-projectontwikkelaars vorm te geven aan het project. 

Na de selectieprocedure werd in juni 2017 de THV Kortrijkstraat, een samenwerking tussen Vlaemynck Invest, VT-Invest, Algemene Ondernemingen Van Tornhaut en tal van studiebureaus, uitgekozen als voorkeursbieder. Hun projectvoorstel voldeed aan de inhoud van het door de gemeenteraad goedgekeurde bestek en bleek, rekening houdend met de gunningscriteria, de economisch meest voordelige offerte.

Voordat het samenwerkingsverband met dit consortium verzegeld wordt in een zogenaamde PPS-overeenkomst wenst het stadsbestuur het voorstel aan geïnteresseerden voor te leggen met als doel informatie te verschaffen en eventuele opmerkingen en suggesties te krijgen die kunnen leiden tot bijsturingen aan het voorstel.  Om dit proces in goede banen te leiden zet de stad een aantal initiatieven op.  Meer informatie hieromtrent kunt u hieronder lezen in de agenda.

Reden van consultatieronde

Stel je vraag

Heeft u vragen? Bij veelgestelde vragen vindt u misschien het antwoord. Als dit niet het geval is, kunt u ons hiernaast de vraag rechtstreeks stellen. Ook suggesties kunt u hier formuleren.

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief